WinAdress

WinAdress

Tanıtım:
Üreticiden:

Ana Form
Programın asıl arayüzü olan penceredir. Ana Form penceresi Explorer-benzeri bir arayüz sunar. Böylece adres kayıtlarınızı ve gruplarınızı daha kolay ve alıştı?ınız biçimde idare edebilirsiniz. WinAddress programını ilk açtı?ınızda bu pencere ile karşılaşırsınız. Bu pencereden di?er pencerelere ulaşırsınız. WinAddress`in Ana Form penceresi hem kayıtlarınızı kolayca gruplandırmanızı ve izleyebilmenizi, hem de Windows Gezgini`ne benzer arayüzü ve benzer fonksiyonlarıyla adres kayıtlarınızı kolayca idare edebilmenizi sa?lar. Ana Form penceresi sa? üstteki x butonuna basılarak kolayca kapatılabilir. Sol tarafta görüldü?ü gibi, Ana Form penceresi iki ayrı pencereye bölünmüştür.

 • Grup Listesi
  Ana Formun sol tarafında yer alır ve adres gruplarını temsil eden klasörleri listeler. Grup Listesinde bir klasörü mouse ile seçti?inizde bu grupta yer alan isimler sa? taraftaki Kişi Listesinde görünürler. Program ilk kuruldu?unda Grup Listesinde yalnızca "Tüm Gruplar" adındaki ana klasörü görürsünüz. Bu gruba mouse sa? tuşu ile tıklayarak ve açılan menüden "Yeni" yi seçerek "Tüm Gruplar" ın altında yeni alt klasörler oluşturabilirsiniz.

 • Kişi Listesi, Ana Formun sa? tarafında gördü?ünüz kısımdır. Sol tarafta seçti?iniz grubun altında kayıtlı olan kişileri listeler. Bu listede işaretledi?iniz bir kişiyi (veya Ctrl tuşuna basarak işaretledi?iniz birden fazla kişiyi) mouse ile sürükleyip Grup Listesindeki başka bir klasöre bırakarak bir klasörden bir başka klasöre kopyalayabilirsiniz.

  Araç Çubu?u
  Ana Form penceresinin en üstünde yer alır. Bu çubu?un üzerinde çeşitli pencereleri açmak ve programın bazı fonksiyonlarını çalıştırmak için resimli kısayol tuşları bulunur. Bir tuşu çalıştırmak için mouse sol tuşu ile üzerine basınız. Mouse imlecini tuşların üstünde bir süre bekletirseniz tuşun ne işe yaradı?ı konusundaki yazıyı görebilirsiniz. Araç çubu?unu [Görünüm / Araç Çubukları] menüsünden görüntüleyebilir, ya da gizleyebilirsiniz.

  Kimlik Kartı penceresi
  Programın ana kayıt penceresidir. Kimlik penceresi ev ve iş adreslerini, telefon numaralarını, e-mail adreslerini, kişisel bilgileri ve özel notları girebilece?iniz, girdi?iniz bilgileri sonradan yeniden düzenleyebilece?iniz sekmeler halinde düzenlenmiştir. Kişi Listesinde bir ismi çift tıklayarak veya ismi seçip < Enter> tuşuna basarak bu pencereyi kolayca açabilirsiniz.

 • Gönderi yap / yapma
  Kaydetti?iniz kişiye ileride gönderi yapmayı düşünüyorsanız, ve bu gönderinin örne?in hep ev ya da hep iş adresine yapılmasını istiyorsanız, bunu belirleyebilece?iniz bir seçenek, "Ev" ve "ış" sekmeleri üzerinde bulunmaktadır. Hep eve gönderi yapılmasını istiyorsanız "Eve Gönderi Yapılsın" dü?mesini işaretleyin. (Default olarak bu dü?me işaretlidir. Yani bir kişinin hem ev hem iş adresleri kayıtlı ise siz aksini seçmedikçe gönderiler ev adresine yapılır.) Hep işe gönderi yapılmasını istiyorsanız "ışe Gönderi Yapılsın" dü?mesini işaretleyin. şayet bu kişiye ileride hiç bir gönderi yapmayı düşünmüyorsanız "Gönderi Yapılmasın" dü?mesini işaretleyin. E?er bu dü?meyi işaretler ve "Tamam" ile onaylarsanız bu kişinin ismi Yazdırma Sihirbazlarının isim listelerinde -siz yeniden de?işiklik yapmadıkça- listelenmeyecektir. Ev ve ış sekmelerindeki Gönderi Yap/Yapma seçene?i birbiriyle ba?lantılıdır. Birinde yaptı?ınız işaretleme di?erinde de işaretlenir.

 • Ev ve ış Sekmeleri
  Resimde ilk sekme olan "Ev" sekmesi görülmektedir. "ış" sekmesi de Ev sekmesine benzer şekilde düzenlenmiştir. Ev ve ış sekmelerinde o kişi ile ilgili adres ve telefon bilgilerini girebilece?iniz satırlar bulunmaktadır.

 • Internet Sekmesi
  Bu sekmede, kişinin e-mail adresini ve varsa web sayfasını girebilece?iniz kutular mevcuttur. O kişiye ait dört ayrı mail adresini ve iki ayrı web sayfasını girebilirsiniz.

 • Gruplar Sekmesi
  Gruplar sekmesinde sol tarafta yarattı?ınız tüm grupların listesi bulunur. Sa? tarafta ise bu kişinin üyesi bulundu?u, yani altında yer aldı?ı gruplar listelenmiştir. E?er üye oldu?u grup listesi tamamen boş görünüyorsa bu kişi yalnızca "Tüm Gruplar" klasörünün altına kaydedilmiş demektir. Bu sekmeden yararlanarak bu kişiyi başka grupların üyesi yapabilir, ya da o grup üyeli?inden çıkarabilirsiniz.Gruba üye yapmak Ana Formdaki Kişi Listesinde kişiyi bir gruptan di?erine kopyalamakla aynıdır. Grup üyeli?inden çıkarmak ise Ana Formdaki Kişi Listesinde o kişiyi o gruptan kaldırmak ile aynıdır.

 • Kişisel Sekmesi
  Kişinin cinsiyeti, do?um tarihi, mesle?i, kan grubu, medeni durumu, evlilik tarihi, eşinin ve çocuklarının isimleri gibi bilgileri bu sekmede kaydedebilirsiniz.

 • Notlar Sekmesi
  Notlar sekmesine kişi ile ilgili özel notlarınızı yazabilirsiniz. Bu sekmede ayrıca başlı?ını sizin verece?iniz iki adet konu kutusu daha mevcuttur. Başlıkları de?iştirmek için kutuların sa? üst köşesindeki [...] tuşuna basınız. Burada belirledi?iniz opsiyonel parametreler tüm di?er kayıtlı kişiler için de geçerli olacaktır.

 • Foto?raf Sekmesi
  Bu sekme yardımı ile o kişiye ait önceden taranmış bir foto?rafı Kimlik penceresine ekleyebilirsiniz. Bunun için sekmede yer alan ``Gözat`` tuşuna basıp taradı?ınız resmi seçebilirsiniz. Seçti?iniz resim dilerseniz kişiye ait di?er kimlik bilgileri ile birlikte bastırılabilir. Resim bmp, jpg, gif, wmf, ico formatlarında olabilir.

  Sihirbazlar
  Programın Zarf, Mektup, Kart ve Etiket yazdırmak için kullanılan penceresidir. Zarf, Mektup, Kart ve Etiket için ayrı ayrı sihirbazlar mevcuttur.Sihirbazlar bu dökümanları yazdırma konusunda size yol gösterir ve yazdırma işleminin tamamlanmasını sa?larlar. Kullanımları son derece kolay olup tipik bir Sihirbaz arayüzü sunarlar.Sihirbazları kullanarak Zarf, Mektup, Kart vs yazdıraca?ınız kişileri seçer, sonraki adımlarda da dökümana ait ayar işlemlerini yapar ve yazdırma işlemini kolaylıkla tamamlarsınız. Bu sihirbazlara [Dosya/Yazdır/.... sihirbazı] menülerinden ulaşabilirsiniz.

  Çoklu dil deste?i
  WinAddress`in mevcut sürümü şimdilik ıngilizce, ıspanyolca, Almanca, ıtalyanca, Fransızca ve Türkçe`yi desteklemektedir. WinAddress ilk açılışta ıngilizce olarak açılır. Ana penceredeki [File / Language] menüsünden dilinizi seçebilirsiniz. Dili de?iştirdikten sonra tüm pencerelerin, menülerin, yardım dosyalarının, hatta adres standartlarının seçilen dile dönüştü?ünü göreceksiniz. Elbette dili de?iştirmekle, kaydetti?iniz adresler ve yaptı?ınız ayarlar kaybolmayacaktır. Program sonraki açılışlarında son seçti?iniz dil ile açılacaktır. Dili istedi?iniz zaman istedi?iniz başka bir dile çevirebilirsiniz. Yakın gelecekte programımıza başka dil ekleri de yapaca?ız.

  Seçenekler
  Ana Form`daki [Araçlar/Seçenekler...] menüsüne tıklayarak, ya da Araç çubu?unda bulunan Seçenekler tuşuna tıklayarak Seçenekler penceresini açabilirsiniz. Sa? tarafta gördü?ünüz gibi Seçenekler penceresi üç ayrı sekmeden oluşmuştur. Başlık sekmesi, Hatırlat sekmesi ve Genel Ayarlar sekmesi. Her sekmeyi tıklayarak WinAddress`i diledi?iniz gibi özelleştirebilece?iniz seçeneklerin bulundu?u bölümlere ulaşırsınız.

 • Başlık sekmesi
  Kişisel veya şirketinize ait Kullanıcı bilgilerinin Zarf, Kart ve Mektup üstünde basılmasını istiyorsanız bununla ilgili bilgileri "Başlık" sekmesindeki "Kullanıcı Bilgileri" kısmını kullanarak doldurabilirsiniz. Kişisel veya şirketinize ait Amblemin Zarf, Kart ve Mektup üstünde basılmasını istiyorsanız bununla ilgili seçimi yapmak için "Amblem/ıkon Seç" kısmındaki "Gözat" tuşuna basınız. Açılan dialog penceresinden önceden hazırladı?ınız resim dosyasını seçiniz. Kullanıcı başlık bilgileri ve Amblemi belirledikten sonra "Önizleme" kısmında bulunan Zarf, Kart ve Mektup tuşlarına basarak herbirinin önizlemesini ayrı ayrı görebilirsiniz.

 • Hatırlat sekmesi
  Seçenekler penceresinin ikinci sekmesidir. Çeşitli tarihlerin size hatırlatılıp - hatırlatılmamasını buradan belirleyebilirsiniz. Belirli bir tarihin program açılışında size hatırlatılmasını istiyorsanız, kaç gün önce hatırlatılaca?ını da buradan belirleyebilirsiniz. Burada yaptı?ınız de?işiklikler sadece o kişiyi de?il tüm kayıtlı kişileri ba?lar.
  Genel Ayarlar sekmesi : Bu sekmede otomatik yedekleme, a? ayarları, modem ve printer port ayarları gibi genel bazı ayarları yapabilirsiniz. Yaptı?ınız de?işikliklerin saklanabilmesi için "Seçenekler" penceresinden "Tamam" tuşuna basarak çıkmayı unutmayınız.

  Dosya Boyutu: 5.32 Mb

  Film Ara, Film İzle
  WinAdress indir


 • Etiketler

  WinAdress programının en son versiyonunu ve WinAdress programına ait crack, serial, pachları bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra WinAdress ait altyazı veya türkçe dublaj içerikleri, mp4 formatında ya da DVDRip halinde çekilmiş görüntülerini bulabilirsiniz. WinAdress tam sürümdür ve sorunsuzca kurulabilmektedir. Dilerseniz WinAdress türkçe yama (pach) ile türkçe olarakta kullanabilirsiniz. Hepsi bir yana WinAdress'i hotfile, rapidshare, filesonic, uploading, fileserve, uploadstation, netload vb birçok download sitesine ait download linklerini bulabilirsiniz.

  Yorumlar


  Hiç yazılmış yorum bulunmamaktadır.

  Yorum Ekle Lütfen site kuralları çerçevesinde yorumlarınızı ekleyiniz...  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.